Všeobecné obchodní podmínky TŠ Astra Praha

1. Přihláška do kurzu (elektronická, písemná či telefonická) je závazná. Pokud se z vážných důvodů nebudete moci kurzu zúčastnit, dejte nám to prosím co možná nejdříve vědět. Přihlášení do kurzů pro děti a juniory (5 - 14 let) může provést pouze zákonný zástupce dítěte.

2. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Taneční škole Astra Praha k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám taneční školy. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla taneční školy nebo emailem.

3. Po přihlášení do tanečních kurzů online Vám obratem automaticky přijde e-mailem úvodní dopis s potvrzením o přihlášení a pokyny k platbě. Místo v tanečním kurzu je Vám rezervováno po dobu 5-ti pracovních dnů, kdy je nutné uhradit alespoň zálohu ve výši 500 Kč/osobu. Pokud nebude úhrada kurzovného v daném termínu provedena, můžeme Vaše místo nabídnout jiný zájemcům. Potvrzení o zaplacení posíláme obvykle max. do 5 pracovních dnů od přijetí platby. Pokud Váš kurz chcete uhradit v hotovosti, prosíme kontaktujete nás.

4. Pokud se chcete před přihlášením a zaplacením kurzovného do naší taneční školy nejprve podívat, jak vypadá taneční sál, jak probíhá výuka apod., můžete se přijít podívat na kurz, do kterého chcete chodit. Prosíme Vás však, abyste si návštěvu s námi předem telefonicky nebo e-mailem dohodli.

5. Týden před začátkem kurzu od nás všichni řádně zapsaní účastníci dostanou e-mailem pozvánku na první lekci s bližšími informacemi o kurzu.

6. Na 1. lekci přijďte prosím s mírným předstihem cca 20 minut kvůli plynulému odbavení u prezence, kde Vám bude vystavena průkazka, opravňující Vás k účasti na jednotlivých lekcích v rámci Vašeho kurzu. Průkazka je vystavena na jméno a je nepřenosná. Bez průkazky není možné být vpuštěn na lekci, průkazku proto prosím noste na každou lekci s sebou. Při její ztrátě je účtován poplatek za vystavení duplikátu ve výši 100,- Kč.

7. Docházka do kurzu je zájmem jeho účastníků, nenavštívené lekce nemohou být z kurzovného odečítány. Většina kurzů se však koná ve více paralelních termínech, pokud na nějakou hodinu nemůžete přijít, můžeme Vám nabídnout náhradní hodiny v jiných kurzech naší taneční školy. Náhrada kurzů je možná pouze v příslušném semestru, pro který má účastník uhrazené kurzovné. Nenahrazené lekce není možné přesouvat do dalších semestrů či ročníků. Na poskytnutí náhradních termínů však nevzniká přihlášením do kurzu nárok, provozovatel taneční školy může počet poskytnutých náhrad a míst regulovat podle kapacity kurzů a dalších provozních důvodů.

8. Do tanečních sálů je povolený vstup pouze v čisté společenské obuvi vhodné k tanci. Do kurzů pro mládež chodí účastníci kurzů i jejich doprovod ve formálním společenském oblečení. V kurzech pro dospělé je vyžadováno společenské oblečení, avšak sako ani rukavičky u pánů není nutné. Jak se nejlépe obléci do tanečních kurzů uvádíme v dokumentech ke stažení.

9. Kabáty a zavazadla (s výjimkou dámských kabelek) je nutné před začátkem lekce uložit v šatně. Jejich nošení do sálu není z prostorových, bezpečnostních ani estetických důvodů dovoleno. U všech našich sálů je zajištěna tato služba za obvyklý poplatek.

10. Taneční sály i přilehlé prostory (bar, foyer, WC, šatna) jsou nekuřácké. Kuřáci mohou kouřit o přestávce před budovou.

11. Změna času a místa konání lekce je ve výjimečně nutných případech vyhrazena.

12. Akce taneční školy (lekce kurzu, prodloužené, večírky, plesy apod.) mohou být dokumentovány fotografem či kameramanem taneční školy. Fotografie či videa zachycující účastníky kurzů či akcí mohou být vystaveny na internetových stránkách taneční školy nebo použity na jiných propagačních materiálech Taneční školy Astra Praha. Pořizování audiovizuálních záznamů z tanečních kurzů jiným než oficiálním fotografem taneční školy je dovoleno pouze se souhlasem vyučujících v daném kurzu.

13. Storno podmínky: Při odhlášení z kurzu 14 dní a více před jeho zahájením se odečítají administrativní náklady ve výši 25% kurzovného, zbytek uhrazené částky Vám vrátíme. Při odhlášení z kurzu 13 dní a méně před jeho zahájením činí stornopoplatek 50%. Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací. Zahájením kurzu se rozumí datum první lekce. Výjimku lze přiznat pouze ve vážných odůvodněných případech (např. onemocnění nebo zranění). Tyto případy je nutné nahlásit bez prodlení, nelze je nárokovat zpětně až po skončení kurzu.

14. Při hrubém a opakovaném porušení pravidel slušného chování si vyhrazuje pořadatel právo vyloučit účastníka z kurzu bez náhrady kurzovného.

15. Cenové zvýhodnění celoročního kurzu je podmíněno dokončením celého kurzu. Pokud pár kurz stornuje během tohoto období, zavazuje se doplatit rozdíl ceny mezi sezónním a celoročním kurzem.

16. Za dítě ve věku 5 - 15 let (dětské a juniorské kurzy) odpovídá do příchodu na taneční lekci (i během převlékání v šatně) jeho doprovod, který dítě předá na začátku lekce lektorce či lektorovi. Během výuky (každé jednotlivé lekce) ručí za bezpečnost dítěte lektor Taneční školy Astra Praha. Po skončení výuky ručí za dítě opět jeho doprovod. Pokud dítě vyzvedává jiný doprovod, než který jej na lekci přivedl, je potřeba tuto skutečnost nahlásit lektorovi. Pokud má dítě dovoleno na lekce přicházet nebo z lekcí odcházet samostatně, je potřeba toto dovolení podepsané zákonnými zástupci předat písemně lektorovi.

17. Přihlášením do kurzů stvrzujete, že jste se seznámil/a s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasíte s jejich dodržováním.

Podmínky aktualizovány dne 17.9.2012                                                                             Ing. Miroslav Brožovský

  Poslat dotaz na dostupnost

  Vybrané zboží nemáme momentálně na skladě.
  Informujeme Vás v nejbližší době kdy bude zboží dostupné.
  Pro rychlejší komunikaci můžete připsat telefon nebo skype.

  E-mail: *
  Obsah zprávy: *